Polityka prywatności

RODO – co to jest?

RODO jest skrótem nazwy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jest to akt prawa, który reguluje zasady przetwarzania danych i prawa osób, których dane są przetwarzane.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest FORMKIDS Sp. z o.o., Skowierzyn 46, 37-415 Zaleszany, NIP: PL8652579355, REGON: 521347944, KRS: 0000957554

Przetwarzamy Twoje dane…

  1. Na podstawie przepisów prawa np. w celu wystawienia faktury (Ustawa o podatku od towarów i usług).

  2. Gdy dokonujemy rozliczeń księgowo-rachunkowych (na podstawie m.in. Ustawy o rachunkowości).

  3. Gdy musimy rozpatrzyć reklamację (Kodeks cywilny, Ustawa o prawach konsumenta).

  4. Gdy realizujemy zamówienie, umowę (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

  5. Gdy wyrazisz na to zgodę np. w przypadku przesyłania informacji marketingowej. Zgoda może być w każdym momencie przez Ciebie wycofana, a dane przed wycofaniem zgody nadal będą przetwarzane zgodnie z prawem.

Czy musisz podawać dane?

Dane zbierane na podstawie przepisu prawa np. do wystawienia faktury czy rozpatrzenia reklamacji musisz podać. Są to np. imię i nazwisko, adres zamieszkania.

Są dane, które koniecznie należy podać w przypadku realizacji umowy (w zależności od jej rodzaju) np. imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL.

W przypadku wyrażenia zgody istnieje dobrowolność podania danych osobowych.

Jak długo przechowujemy dane?

Dane przechowywane są tak długo, jak wymaga tego przepis prawa lub istnieje cel ich przetwarzania np. do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

Dane nie są przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (czyli poza teren Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii).

MASZ PRAWO DOSTĘPU DO SWOICH DANYCH I ICH SPROSTOWANIA.

MASZ PRAWO WNIEŚĆ SKARGĘ DO ORGANU NADZORCZEGO.

W PRZYPADKACH WSKAZANYCH W PRZEPISACH PRAWA DO USUNIĘCIA DANYCH, OGRANICZENIA ICH PRZETWARZANIA ORAZ ICH PRZENOSZENIA.